Korozja to zjawisko polegające na niszczeniu metali albo ich stopów pod wpływem tlenu, który znajduje się w powietrzu, zmiennych czynników atmosferycznych, a także niektórych związków chemicznych. Każda stal, która nie jest odpowiednio zabezpieczona przed korozją, z biegiem czasu na skutek oddziaływania tych niekorzystnych czynników może pokrywać się rdzą. Jest to powszechnie znane zjawisko. Jak jednak wygląda sytuacja z betonem? Czy on także narażony jest na korozję? W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie!

Czym jest korozja betonu?

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że beton także może paść ofiarą korozji. Rdza kojarzy nam się tylko z metalami i ich stopami, jednak okazuje się, że może dotyczyć również betonu. Mimo iż kojarzy się on nam z niezwykle trwałym i odpornym na oddziaływanie niekorzystnych warunków materiałem, w kontakcie z powietrzem ulega karbonatyzacji, która jest popularnie nazywana korozją betonu. Zjawisko to polega na reakcji chemicznej, która zachodzi między dwutlenkiem węgla zawartego w powietrzu z wodorotlenkiem wapnia obecnym w stwardniałym zaczynie cementowym w betonie. 

W zależności od środowiska, w którym stoi obiekt budowlany, jest narażony na szybszy lub wolniejszy proces korozyjny. Korozja betonu powstaje w agresywnym chemicznie środowisku.

Jakie rodzaje korozji betonu wyróżniamy?

Wyróżniamy różne rodzaje korozji betonu:

  • Karbonatyzacja – to proces korozyjny polegający na reakcji chemicznej dwutlenku węgla z wodorotlenkiem wapnia. Rozpoczyna się od zewnętrznej strony betonowej konstrukcji, która jest wystawiona na działanie dwutlenku węgla zawartego w powietrzu. Na skutek karbonatyzacji możne nawet dojść do całkowitego odsłonięcia prętów zbrojeniowych, przez stopniowe łuszczenie się betonowej otuliny.
  • Korozja siarczanowa – to najgroźniejszy rodzaj korozji betonu. Rozwija się na skutek działania na konstrukcję betonową wód gruntowych, ścieków albo wody morskiej. Powoduje ona wyraźne spękania, łuszczenie oraz znaczące obniżenie wytrzymałości betonu. W zaawansowanym stadium może nawet doprowadzić do jego całkowitego zniszczenia.
  • Korozja chlorkowa – to najszybciej postępująca korozja betonu. Jony chlorkowe bardzo szybko wnikają w głąb cementowej matrycy, a ich agresja powoduje obniżenie pH betonu i powstawanie związków przyczyniających się do jego pękania. Najczęściej powstaje pod wpływem działania wód kopalnianych, wody morskiej lub środków odladzających.

Jak można chronić beton przed korozją?

Aby skutecznie zapobiegać niebezpiecznej korozji betonu, powinniśmy jeszcze przed rozpoczęciem budowy dokładnie przeanalizować warunki środowiskowe, w jakich ma zostać wzniesiona dana konstrukcja i optymalnie dopasować do nich rodzaj cementu. Jego skład może być różny w zależności od tego, gdzie będzie użyty i jakie zadania będzie musiał spełniać dany budynek.

Kolejnym działaniem, jakie możemy podjąć, chcąc zabezpieczyć beton przed korozją, jest zastosowanie odpowiednich środków przeznaczonych specjalnie do ochrony tego materiału przed korodowaniem. Doskonałe rezultaty daje między innymi: izolacja chemoodporna, impregnacja hydrofobizująca, impregnacja preparatami żywicznymi, syntetycznymi, epoksydowymi, poliuretanowymi albo akrylowymi lub zastosowanie zabezpieczeń powłokowych, które tworzą na powierzchni betonu ciągłą warstwę ochronną.