Uzyskiwanie odpowiedniej wytrzymałości wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych jest bardzo ważne, ponieważ wpływa zarówno na bezpieczeństwo ich późniejszego użytkowania, jak i na ich trwałość, a w dużej mierze także funkcjonalność. Kluczem do jej osiągnięcia będzie nie tylko sporządzenie właściwego projektu i jego skrupulatna realizacja, ale także wykorzystanie przewidzianych przez konstruktora materiałów.

Wśród używanych w największej liczbie zastosowań i osiągających najlepsze parametry odpornościowe czołowe miejsce zajmuje beton. W Ostrowi Mazowieckiej jego sprawdzonym producentem i dostawcą jest Grupa Avista, która oferuje zarówno betony towarowe, jak i wykonane z nich prefabrykaty, jak również bloczki, płyty MON oraz cement i kruszywa budowlane. Przekonajmy się, jakie czynniki wpływają na jego jakość.

Jak określa się wytrzymałość betonu?

Wytrzymałość betonu może być określana na podstawie pomiaru kilku jego cech, których znaczenie różni się w zależności od konkretnego zastosowania. Najpowszechniej stosowana jest wytrzymałość na ściskanie, wskazująca na to, jaką masą może być obciążony wykonany z niego element. Ma to znaczenie m.in. przy fundamentach, ścianach nośnych lub słupach. Równie istotna może się jednak okazać odporność na zginanie, która liczy się, np. gdy chodzi o płyty stropowe czy betonowe dźwigary. Istotna może być również wytrzymałość na rozłupywanie, brana pod uwagę, gdy element ma znosić nacisk punktowy, a ponadto odporność na rozciąganie.

Co przesądza o wytrzymałości betonu?

Wpływ na wytrzymałość betonu określa się, biorąc pod uwagę ilość i rodzaj użytego cementu, kruszywa, dodatków oraz domieszek, a także proporcje między nimi. Na tej podstawie wylicza się m.in. współczynnik wodno-cementowy. Liczą się również właściwości powstałej mieszanki, a więc jej urabialność, napowietrzenie, temperatura oraz konsystencja. Nie można też zapominać o sposobie zagęszczania oraz pielęgnacji.